Hlavička

Společenská a obchodní etiketa

Zámek Trnová nabízí ideální prostředí pro zážitkový kurz společenské etikety a stolování vedený Lucií Pilipovou.

Kurz je určen:

Odrážka manažerům a vrcholovým pracovníkům v českých i mezinárodních společnostech
Odrážka zaměstnancům státní správy a diplomatům
Odrážka pracovníkům sekretariátů, office managerům
Odrážka každému, kdo si chce osvojit základní pravidla společenského chování a etikety

Účastník kurzu si osvojí:

Odrážka základní pravidla společenského chování a etikety
Odrážka pravidla diplomatického a obchodního protokolu
Odrážka umění správného vystupování a komunikace

Každý kurz obsahuje tyto bloky:

Odrážka protokol
Odrážka společenská etiketa a komunikace
Odrážka stolování a jeho protokol
Odrážka image a styl
Odrážka obchodní etiketa a komunikace

CENA KURZU: 4.850 Kč/osoba
DÉLKA KURZU: 6 hodin


V ceně každého kurzu je zahrnut 6 chodový oběd nebo večeře/dle dohody/, welcome drink a víno, jako součást praktické výuky stolování.

Přihláška do kurzu zde

Základní informace o semináři

Seminář Etiketa aneb Jak na společenské chování trvá standardně 8 hodin. Délku trvání je možné upravit dle potřeb klienta od 4 hodin až na dva dny.
Semináře jsou kombinací výkladu, praktických ukázek, modelových situací a cvičení. Prostor je věnován též dotazům z auditoria a diskusi.
Školení vyhledává zejména střední a vyšší management, dále též asistentky, sekretářky a office manažerky. Ideální je skupina 6 – 20 osob.

Společenské chování

Společenské chování zahrnuje zásady zdravení, představování, podání ruky,titulování, projevy úcty, přednostní pořadí při různých příležitostech, společenskou konverzaci až po kouření a výběr a předávání darů.

Obchodní etiketa

Obchodní etiketa se zaměřuje na pracovní schůzky, jejich sjednávání a formát, užívání vizitek, volbu způsobu a typu komunikace, pravidla obchodní korespondence, individuální odlišnosti. Další kapitolou jsou služební cesty do zahraničí, pravidla mezinárodního obchodního protokolu, organizace zahraniční cesty a komunikace s mezinárodními institucemi.

Protokol

Protokol obsahuje plánování a pořádání společenských podniků, pozvánky a zasedací pořádek.

Zásady stolování

Stolování je pojímáno ryze prakticky. Začíná uvítacím koktejlem. Názorná je též demonstrace specifických pokrmů jako konzumace šneků, loupání krevet, porcování humra, používání hůlek apod. Rozlišují se aperitivy a digestivy, názorně se předvádí doutníky. Následuje slavnostní oběd nebo večeře o 5-ti chodech, kde se nejen hovoří o prostírání, skladbě menu, jednotlivých chodech, společenské konverzaci a chování, stolování, ale též se konzumují vybrané pokrmy sladěné s vhodným vínem.

Image a styl

Image a styl nejprve analyzuje vlastní vidění sama sebe, rozlišuje pozice v zaměstnání a jejich image, podnikový image, barvy, tělesné proporce, doporučuje ideální skladbu šatníku, péči o tělo a neopomíjí též styl partnera/partnerky školeného.

Po absolvování celého semináře se budete cítit jistí v jakékoliv společnosti – ať to bude večeře u obchodního partnera nebo recepce na počest příjezdu anglické královny. Zárukou jsou dlouholeté zkušenosti lektorů – naše služby využívají například Ministerstvo zahraničních věcí ČR či posluchači Diplomatické akademie.

Reference

Alliance Unichem CZ
Aspekt Kilcullen
Basler pojisťovna
Centrum Andragogiky
Česká lékařská komora
Česká národní banka
Československá obchodní banka
KKCG
Komise pro cenné papíry
Komerční banka
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Diplomatická akademie MZV
Ministerstvo vnitra ČR
Tanec Praha
Philip Morris

CV – Lucie Pilipová

Hlavní lektorkou je Ing. Lucie Pilipová, která po absolvování ekonomických studí na VŠE v Praze se zaměřením na mezinárodní vztahy a zahraniční obchod, studovala mezinárodní vztahy a žurnalistiku na madridské Universidad Complutense. Poté působila ve španělské Antena 3 de Radio coby středoevropská zpravodajka. O rok později se stala reportérkou domácího zpravodajství České televize. V letech 1992-1994 zastávala funkci ředitelky tiskového odboru a mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR. Poté se věnovala 4 roky z pozice výkonné ředitelky Nadace Bohemiae propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí a podpoře přímých zahraničních investic do ČR prostřednictvím organizování významných mezinárodních konferencí a seminářů. V roce 1998 založila společnost Via Perfecta, která se zabývala event managementem významných společenských, kulturních akcí, diplomatických setkání a konferencí na nejvyšší úrovni. Lucie Pilipová již 15. rokem působí jako odborná lektorka pro oblast Protokolu, etikety a komunikace. Lucie Pilipová hovoří 5 jazyky.

Podrobnější informace o školení získáte na této adrese:

pilipova@hotmail.cz
tel. 602315052
www.zamektrnova.cz

 

 

   © 2007 Zámek Trnová Partneři | Odkazy | Kontakt